Teollisuusliitto
Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry
Yhteystiedot
Opintojaosto

Puheenjohtaja / Opintosihteeri: Jukka Tahvanainen
040 7527 466

Jari Kaihlamäki, Timo Vesamäki, Petri Jokiranta


Täällä jälleen
  ja niin on kotoisaa.

Meidän viirikin on Mutterissa hyvin näkyvällä paikalla. Heli otti vastaan ensimmäisen Teollisuusliiton väreissä Murikka-opistolle lahjoitetun viirin. Oltiin taas edelläkävijöitä liittofuusion toeutuksessa.Uusi koulutuskalenteri on taas julkaistu. Valitse siis sopiva kurssi ja laita hakemusta vetämään. Täällä talven selkä taittuu lupsakkaasti ja samalla saa tärkeää tietoa ja osaamista edunvalvontatyöhön. Aika paljon on myös kaikille jäsenille suunnattuja koulutuksia työelämän englannista kirjoittamista ja puheiden pitoa tukeviin kursseihin. ATK osaamista voi myös tänne tulla oppimaan. Pane siis toimeksi, ja jos jokin asia askarruttaa, kysy opintosihteeriltä neuvoa! Yhteystiedot löytyy sivun yläpalkista

Liiton tyttö

"Liiton tyttö" lauloi jo neljäkymmentä vuotta sitten, että "Teitä pelkää en, mä kuulun liittoon - joka taistelee." Tämän Mikko Perkoilan ja Hannu Raatikaisen suomentaman Woody Guthrien vanhan kappaleen sanoma on vahva ja värittynyt. Seitsemänkymmentäluvulla tämä poliittisen laululiikkeen renkutus herätti vastakkaisia tuntemuksia kuulijoissa. Vaikka sanoitus oli tyyliltään jopa itseironinen ja humoristinen, se kirvoitti inhon ja vihan tunteita toisessa puolessa kahtia jakautunutta kansaa.

Tänään asiat ovat toisin. Vastakkainasettelun aika on takanapäin ja sisällissodan haavat ovat arpeutuneet umpeen. Hyvä niin. Sota ja veljesviha on syytä unohtaa ja lopettaa raja-aidan piikkilangan piikkien teroittaminen. Mutta punaisesta ja valkoisesta ei silti tule pinkkiä pelkästään unohtamalla.

Työläisen osa on ollut vaihteleva kautta historian, eikä edellä mainittu sisällissota ollut pelkästään työtätekevien ja omistajien taistelu. Siksi se on jo syytä unohtaa. Laulu Liitontytöstä kertookin toisenlaisesta taistelusta, jota todellakin on käyty toistasataa vuotta erilaisin henkisin asein ylivoimaista vastustajaa vastaan. Se vastustaja on aina ollut työnantaja - patruuna tai kasvoton monikansallinen yhtiö, joka edelleenkin etuoikeudellaan päättää työn tekemisen ehdoista.

Taistelun tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut vastustajan nujertaminen. Päinvastoin. Kysymys on yhteisestä hyvinvoinnista, mutta kuitenkin siten, että kukin saa oikeudenmukaisesti siitä osansa. Tätä taistelua Liitto on käynyt omistajaa vastaan ja sen taistelun voitoiksi on laskettava työaikaa ja kohtuullista palkkaa koskevat sopimukset. Jako ei ole itsestään muotoutunut eikä omistaja anna voitto-osuudestaan suosiolla, joten mieti myös tossunnauhoja solmiessasi sitä mahdollisuutta, että ne on tehnyt joku lapsi, jonka pitäisi käydä koulua, tai siirtotyöläinen, jolta passi on otettu pois eikä työstä annettu korvaus riitä edes ravintoon. He eivät vielä ole kyenneet järjestäytymään Liitoksi.

Oikeudenmukaiseen jakoon on siis päädytty "Taistelevan Liiton" ponnistuksin. Nauttikaamme siis voitoista. Mutta on myös muistettava, että rintama on jatkuvassa liikkeessä. Jos jätämme jonkin lohkon suojaamatta, vihollinen yrittää läpimurtoa juuri siitä kohdasta. Voitot ja hyökkäysten torjunnat edellyttävät voimaa. Jos rivit harvenevat, ei jokaiselle lohkolle enää riitä torjuntavoittoon tarvittavaa vahvuutta. Tämähän on vain vertauskuva, mutta enemmän kuin totuus "Taistelevan Liiton" voimasta. Jos jäsenmäärä alalla työskentelevien työntekijöiden keskuudessa vähenee, menettää liitto joukkovoimansa. Tämä on valtava uhka tulevaisuuden työehtoja koskevassa neuvotteluasetelmassa. Sota ei yhtä miestä kaipaa, mutta taistelussa tarvitaan jokainen.

Työnantajakin on omalla puolellaan liittoutunut ja pyrkii vaikuttamaan myös yhteiskunnallisesti siten, että asetelmaa voitaisiin saada muutettua heidän kannaltaan edullisemmaksi. Työnantajamyönteinen hallitus onkin viime aikoina saanut aikaan sellaisia heikennyksiä työehtoihin, joilla jakosuhde on muuttunut huomattavasti juuri omistajan eduksi. Uhka on siis todellinen, mutta joukkovoimaa näyttämällä on saavutettu myös torjuntavoittoja. Muista siis myös oma osuutesi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja äänestä, kun sinulla on siihen oikeus.

Mitä siis aiotte, nuori nainen ja mies? Onko tarkoituksenne palkkatyötä tekemällä elättää itsenne ja perheenne nyt ja tulevaisuudessa? On aivan yhdentekevää, minkä tutkinnon suoritat ja onko työnantajasi kunta, toiminimi tai yhtiö. Kun sinä työskentelet toisen työnjohtovallan alaisena, olet palkansaaja eli työläinen. Työläisen etua ajamaan on järjestäydytty liitoksi ja liitto muodostuu jäsenistä. Vain liiton jäsenmaksua maksamalla voit turvata etusi työelämässä. Älä enää epäröi! Ota yhteyttä luottamusmieheen!

https://www.youtube.com/watch?v=vmmAO3Hdb5A Liiton tyttö on Arkiviisu-nimisen yhtyeen kappale, joka on julkaistu Tomuinen tie albumilla vuonna 1977.Se on Woody Guthrien Union Maid 1944 kappaleen käännösversio, jonka ovat sanoittaneet Mikko Perkoila ja Hannu Raatikainen.

Kuta koulu kovempi,
  sitä oppi selkeämpi...

Murikka-opiston remontti alkaa olla viimeistelyä ja pihatöitä vaille valmis. Nyt on siis paras aika lähteä testaamaan uudistunutta "opinahjoa", vaikka liiton laajentumisen myötä Ahjo vaihtuikin Tekijäksi ja liittomme jäsenten työkalurepertuaari laajeni valtavasti. Murikka-opiston luottamusmies- ja työsuojelukurssit ovat kaikilla Teollisuusliiton edunvalvontasektoreilla nyt yhteisiä ja opinto-oppaasta löytyy lisäksi myös alakohtaisia opintojaksoja uusia sektoreita varten, joten Murikassa on nykyisin suuri vaara kohdata uusia ihmisiä myös entisestä TEAMista tai Puuliitosta. Tartu nyt tilaisuuteen ja lähde oppimaan uutta sekä laajentamaan maailmankuvaasi Murikkaan. Työnantaja on velvollinen korvaamaan ansionmenetyksen työsuojeluvaltuutetulle ja hänen varahenkilölleen koulutuksen ajalta, joten ainakin perus- ja jatkokurssit kannattaa käydä heti viran saatuaan työaikana Murikka-opistossa.

Uusia kursseja alkaa lähes joka kuukausi ja jos haluat kurssille oikein Helsinkiin liiton pääkonttuurille, on sekin mahdollisuus tarjolla pari kertaa ensi vuoden aikana. Luottamusmiehille pätevät yllä olevat ohjeet myös, niin että pitemmittä puheitta Teollisuusliiton (Osallistu - Kouluttaudu) ja Murikan www-sivut auki ja laatimaan kurssihakemusta. Muista hakea työnantajan kuittaus kurssihakemukseesi myös siinä tapauksessa, että saat työnantajalta kielteisen vastauksen kurssivapaaseen. Työnantajalla on oikeus siirtää tai kieltää luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun sekä heidän varahenkilöidensä osallistuminen heille suunnatuilta liiton järjestämiltä kursseilta painavista syistä yhden kerran. Seuraava hakemus on pyynnöstä hyväksyttävä, joten sitä varten on kielteinen päätös hyvä säilyttää "takuukuittina".

Ensi vuoden opintotarjonnassa on paljon jokaiselle järjestötoiminnasta kiinnostuneelle jäsenelle tarkoitettuja kursseja. Myös niille haetaan samalla tavalla. Erotuksena on työnantajan palkanmak- suvelvoitteen puuttuminen. Mutta palkattoman opintovapaan viettäminen Murikassa ei ole ongelma, sillä Liitto maksaa kurssipäivältä päivärahaa ja opintostipendiä verovapaasti 75,98 euroa. Kaikkien kurssien matkakulut korvataan Matkahuollon taksojen mukaisesti. Eikä siinä vielä kaikki! Kun lähdet oppimaan yhteisiä asioita, ammattiosasto tukee oppijaa 40 € per kurssi.

Ammattiosaston opintojaosto järjestää tulevana vuonna ainakin luottamusmiestapaamisia, joihin kutsun saavat kaikki ammattiosastoon ilmoittautuneet luottamusmiehet. Tarkoituksena on myös saada kokoon teemakoulutus jotakin ajankohtaista aihetta koskien. Viime vuonna koulutustilaisuuksissa käsiteltiin Teollisuusliiton muodostumisen koukeroita ja tarkoituksena oli saada järjestettyä uuden työehtosopimuksen muutoksia koskeva koulutus. Aikataulujen vuoksi siihen oli kuitenkin vaikeaa löytää osallistujia.

Ammattiosaston tarkoituksena on edistää ja pitää yllä jäsentensä edunvalvonta- ja järjestöosaamista. Hakeudu siis koulutukseen tai ota kouluttautumisasioissa yhteyttä opintosihteeriin. Pohditaan yhdessä mahdollisuutta osallistua ja siten edistää kaikkien alalla työskentelevien oikeuksia ja mahdollisuuksia parantaa asemaansa työelämässä. Neuvottu mies on puoliksi autettu...

Hyvää alkanutta oppivuotta toivottaen

Ville Kökkö
tammikuussa 2018

Lukeminen kannattaa aina.

Työsuojelu on saanut riveihinsä jälleen uusia toimijoita. Hyvä, sillä lain mukaan jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Työnantajalla on tästä suuri vastuu, mutta ei aina kuitenkaan paras ymmärrys. Sen vuoksi on tärkeää, että työsuojeluvaltuutettu hankkii parhaat mahdolliset tiedolliset avut toimintansa tueksi ja voi siten työsuojelun yhteistoiminnan mukaisesti "auttaa työnantajaa" järjestämään vaaroista vapaan ja kuormittamattoman työpaikan.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta. Koulutustarvetta on käsiteltävä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.

Murikka-opiston työsuojelun perus- ja jatkokurssit on tarkoitettu metallialan työsuojeluvaltuutettujen minimioppimääräksi ja tältä ajalta työnantaja on siis velvollinen korvaamaan ansionmenetyksen. Murikka huolehtii majoituksesta ja ravinnosta (työnantajan kustannuksella) ja matkarahat maksaa Metalliliitto. Ja mikä parasta, Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry, eli ammattiosasto 345 maksaa 40¤ verotonta tukea jokaisesta kurssiviikosta. Lähde siis opiskelemaan!

Kutsu koskee myös luottamusmiehiä. Vuosi luottamusmieskautta on jo takana ja nyt viimeistään on tullut eteen tilanteita, joissa kokemuksesta olisi ollut hyötyä. Mikset siis hyötyisi toisten kaltaistesi kokemuksista lähtemällä luottamusmiehille tarkoitettuun koulutukseen Murikkaan. Työehtosopimus takaa samat tukiehdot liittojen välisen yhteistoiminnassa järjestettävän koulutuksen osalta luotolle ja valtuutetulle. Työnantaja siis kustantaa ja ammattiosasto tukee siitä huolimatta.

Vaikka lukeminen ja koulunkäynti olisikin vastemielinen ajatus, kannattaa silti miettiä olisiko AY-koulutus sittenkin mukavaa ja hyödyllistä. Murikka-opisto on ammattiyhdistyskoulutusta ja työyhteisöjen kehittämiskoulutusta tarjoava työelämän kansanopisto. Vaikka luulit tulleesi kouluun, voit ensihämmennyksen jälkeen todeta kuitenkin olevasi turvassa; melkein työkavereiden seurassa ja vertaistesi opetuksessa. Kohta huomaat olevasi heidän kanssaan parantamassa Metalliliiton jäsenten, heidän perheittensä ja kaikkien palkansaajien työ- ja palkkaehtoja, muuta toimeentuloa sekä turvallisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa. Edunvalvonta on joukkuelaji. Liity siis joukkueeseen ja harjoittele, harjoittele ja harjoittele!

Älä siis epäröi! Avaa internet hakusanalla murikka ja tutki tarkoin koulutusympäristöä ja -sisältöjä koskevat sivut. Jos sitten vielä jäi jotain epäselväksi, ota yhteyttä ammattiosastosi opintosihteeriin.
Ville Kökkö.
Vuodenvaihteessa 2017

Oppia ikä kaikki.

1.1.2016
Oppiminen on elämän mittainen prosessi ja nykypäivän työelämän prosessit myös edellyttävät jatkuvaa tietojen ja taitojen ylläpitoa.

Varsinkin edunvalvonta edellyttää työlainsäädännön ja työehtosopimusten jatkuvaa tulkintaa. Metallityöväen Liitto ry:n oma työelämän kansanopisto Murikka järjestää kursseja näiden taitojen kartuttamiseksi. Murikka-opiston viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö tarjoaa opetuksen lisäksi erinomaiset liikunta ja vapaa-ajan tilat ja välineet: Uimahalli, saunat, liikuntahalli, kuntosali, valaistu pururata tai hiihtolatu, Näsijärvi yms. Ei sovi unohtaa myöskään täyttä ylöspitoa mukavine majoitushuoneineen ja rehellisine ruokapöytineen ja Mutteri-Klubilta saat ostaa yömyssyksi vaikkapa oluen.

Murikassa on tarjolla luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille räätälöityjä kurssisisältöjä työviikon mittaisissa jaksoissa. Peruskurssin jälkeen voit osallistua jatko- ja täydennyskursseihin oman suunnitelmasi tai kiinnostuksesi mukaan. Näihin kursseihin on sopimusten mukaan työnantajan tuki, eli työnantaja maksaa työajan ansionmenetyksestä korvauksen luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Vaikka et olisikaan luottamustehtävissä, voit hakea Murikka-opiston kursseille. Järjestökursseilla opiskellaan yhdistystoiminnan perustaitoja ja vaikkapa tietotekniikkaa. Jos sinut hyväksytään kurssille, eikä työnantaja maksa ansionmenetyskorvausta, saat Metalliliitolta päivärahaa työpäivien ajalta. Lisäksi maksetaan koulutustuki eli stipendi työpäiviltä. Liitto myös korvaa matkat halvimman matkustustavan mukaan kaikille Murikan opiskelijoille. Saat myös omalta ammattiosastoltasi lisätukea. Nämä etuudet ovat verovapaita.

Metalliliitto ja oma ammattiosastosi tarvitsee osaavia jäseniä toimintansa tueksi. Jos sinulla on halu vaikuttaa työpaikkasi tai työelämän olosuhteisiin yleensä, hakeudu Murikan koulutukseen ja tule mukaan ammattiosaston toimintaan.

Murikka-opiston kursseista saat helpoiten tiedon Teollisuusliiton nettisivujen kautta hakutekijällä "koulutus ja Murikka" tai suoraan Murikka-opiston sivuilta. Voit myös ottaa yhteyttä oman osastosi opintosihteeriin ja pyytää apua oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.
Ville Kökkö.

© Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry. 2008-