Teollisuusliitto
Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry
Yhteystiedot
Seuturyhmä

Seuturyhmätoiminta on alueellista metallin ammattiosastojen yhteistoimintaa. Seuturyhmä ei ole rekisteröity yhdistys, vaan kulloisellekin tapahtumalle valitaan vastuuammattiosasto, jonka kautta kulkevat tilaisuuden taloudelliset vastuut. Tilaisuuksista ja toiminnasta aiheutuneet kustannukset jaetaan seuturyhmän ammattiosastojen kesken.
Ammattiosastomme, Parkanon Metallityöväen ao. 220, Ikaalisten Metallityöväen ao. 340 sekä Vammalan Metalli- ja kaivostyöväen ao. 363 muodostavat yhdessä Metallityöväen Länsi-Pirkanmaan seuturyhmän. Seuturyhmätoimintaa johtaa seututoimikunta, johon seuturyhmän ammattiosastot syyskokouksissaan valitsevat kaksi (2) edustajaa / ammattiosasto.

Seututoimikunta
Seututoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Valittu seututoimikunta järjestäytyy aina helmikuun loppuun mennessä. Järjestäytymiskokouksessa seututoimikunta valitsee tarvittavat toimihenkilöt ja jaostot, käsittelee seututoimikunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen. Seututoimikunnan toimintasuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan seututoimikunnan kokouksissa. Seututoimikunnan kokouksissa käsitellään ammattiosastojen seuturyhmälle tekemät esitykset. Seututoimikunta tekee esityksiä aluejärjestön toimintasuunnitelmaan. Seututoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Metallityöväen Lounais-Pirkanmaan seututoimikuntaan 2014 kuuluvat seuraavat henkilöt:
Jari Kaihlamäki, puheenjohtaja (345)
Jukka Tahvanainen, sihteeri (345)
Liisa Valtanen (363)
Tuula Laakkonen (363)

Seututoimikunta ei ole toistaiseksi nähnyt tarpeelliseksi valita erillisiä jaostoja. Toimikunta vastaa kokonaisuutena kaikesta järjestettävästä toiminnasta. Tehtäväjaosta päätetään kokouksissa tarpeen mukaan tapauskohtaisesti.
Seututoimikunnan järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla, Alueviesti-lehdessä ja ammattiosaston 345 kotisivuilla.

© Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry. 2008-