Teollisuusliitto
Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry
Yhteystiedot
TOIMINTASUUNNITELMA 2019. 27.9.2018

1. TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ.
-Ammattiosaston yhteydenpitoa työpaikoille kehitetään. Työpaikkakartoitus pidetään ajan tasalla. Etsitään yhdyshenkilöitä työpaikoille, joissa luottamusmiestä ei ole valittu.
-Pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ammattiosaston yksi tärkeä tehtävä. Seutukunnan työllisyyden kehittämiseen ja nykyisten julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen säilyttämiseen seutukunnalla ja niiden kehittämiseen vaikutetaan yhteistyössä ja vasemmistopuolueiden kunnallisjärjestöjen ja kunnallisten luottamushenkilöiden kanssa.
-Ammattiosasto edistää ja tukee toimialueensa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa sekä valvoo liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia.
-Jäsenhankintaa ja järjestämistä aktivoidaan.
-Liiton toimintasuunnitelmasta valtakunnallisista tapahtumista huomioidaan jäsenrekisteri talkoot.
-Häme-Pirkanmaan toimintakalenterista huomioidaan mm. jäsenhuollon koulutustilaisuus, uusien toimihenkilöiden perehdyttämispäivä, työturvallisuus -infot, veteraanitapaaminen, retkeilypäivä/aktiivitapaaminen, seuturyhmien ja amm.os. neuvottelupäivät ja salibandyturnaus.

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENHUOLTO.
-Jäsenistön aktiivisuuden lisäämiseksi jatketaan ponnisteluja. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten jäsenten osallistumiskynnyksen alentamiseen.
-Uusille jäsenille tervetuloa - kirje.
-Turvataan veteraanitoiminnan jatkuminen ja sen kehittymisen edellytykset.
-Huomioidaan osaston jäsenten merkkipäivät.
-Ammattiosaston jäsenhuoltaja päivystää toimitilassa kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 18.00 - 19.00. Päivystysaikoja voidaan lisätä tarpeen vaatiessa.

3. KOKOUSTOIMINTA.
-Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Sääntömääräisten kokousten lisäksi pidetään jäsenkokouksia tarpeen mukaan sekä kevätkokouksen päätöksellä ehdokkaidenasettelukokous.
-Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös hallituksen varajäsenet, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja jaostojen vetäjät sekä erityisesti nuoria jäseniä tutustumaan kokoustoimintaan(puheoikeus).

4. OPINTO- ja VIRKISTYSTOIMINTA.
4.1 Opintojaosto.
-Ammattiosaston koulutuksessa panostetaan jäsenten perusvalmiuksien kohottamiseen. Osa koulutuksesta tapahtuu seuturyhmän ja paikallisjärjestön järjestämänä.
-Opintojaosto motivoi jäseniä hakeutumaan paikallisjärjestön, Teollisuusliiton Häme-Pirkanmaan toiminta-alueen sekä Murikka-opiston järjestämään koulutukseen.
-Huomioidaan työttömät ja lomautetut.

4.2 Virkistysjaosto.
-Virkistysjaosto järjestää osaston kaikille jäsenille tarkoitettua toimintaa. Osa tapahtumista järjestetään jäsenille perheineen.

5. NUORISOTOIMINTA.
-Nuorisojaosto kehittää nuorisotoiminnan laadullista sisältöä. Tavoitteena on osaston nuorisotoiminnan vireyttäminen ja nuorten osallistumisaktiivisuuden kohottaminen.

6. VETERAANITOIMINTA.
-Veteraanijaosto järjestää monipuolista toimintaa veteraaneille kautta vuoden. Osa tapahtumista järjestetään veteraaneille elämänkumppaneineen.
-Veteraanit osallistuvat Hä-Pi-veteraanien toimintaan.

7. TIEDOTUSTOIMINTA.
-Kokouksista, koulutustilaisuuksista ja vapaa-ajan tapahtumista tiedotetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla ja Alueviestilehdessä. Kokoukset ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan myös jäsentiedotteessa ja liiton jäsenlehdessä sekä ammattiosaston kotisivuilla.
-Jäsentiedote toimitetaan tarpeen mukaan. Joulu- ja tammikuun aikana toimitettavan tiedotteen mukana jaetaan "Tietoa taskukoossa 2018" -esite. Lisäksi toimitetaan ajankohtaisista asioista valitulle kohderyhmälle suunnattuja jäsenkirjeitä.
-Ammattiosaston kotisivustoa päivitetään.

8. AMMATTIOSASTON TOIMITILA.
-Toimitilassa pidetään hallituksen kokoukset ja jäsenkokouksia, työryhmien ja jaostojen kokouksia. Toimitilaa vuokrattaessa ulkopuolisten käyttöön tulee tapahtumaan osallistua osaston jäsen tai jäseniä. Hallitus määrittelee tapauskohtaisesti vuodeksi kerrallaan myös vuokran ja vuokraamisen käytännöt.

9. TALOUS.
-Talousarvion tulot muodostuvat lähes kokonaan liiton tilittämästä ammattiosaston osuudesta jäsenten maksamasta liittomaksusta. Arvioidut tulot ja menot selviävät ammattiosaston talousarviosta vuodelle 2018.
-Osasta virkistys- ja opintotapahtumia peritään osallistujilta kohtuullinen osallistumismaksu.

10. YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄT.
-Hallitus pitää liittoon yhteyttä lähettäen aloitteita, muutosesityksiä, lausuntoja, kannanottoja ja tilastoja.
-Liiton edustajia kutsutaan kokouksiin, koulutustilaisuuksiin sekä tutustumaan osaston eri työpaikkoihin.
-Osallistutaan TSL:n opintojärjestön kokouksiin ja opintojärjestön järjestämään opinto- ja virkistystoimintaan.
-Osallistutaan SAK:n Sastamalan seudun Paikallisjärjestön kokouksiin ja sen järjestämään opinto- ja virkistystoimintaan.
-Osallistutaan seuturyhmän kokouksiin ja sen järjestämään opinto- ja virkistystoimintaan.

Hallitus.
© Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry. 2008-